GSM Alarm & House Control

Unikátní řídicí jednotka, která umožňuje zabezpečení domu a komfortní dálkové ovládání zařízení v domě pomocí mobilu či PC

GSM řídící jednotka do domu pro dálkové ovládání z mobilu

GSM Alarm & House Control nabízí svým uživatelům široké možnosti zabezpečení a správy nemovitých objektů. Jednotka je hojně využívaná i v komerčních objektech, kde v kombinaci s dostupným příslušenstvím pomáhá s hlídáním a regulací strojů, čerpadel, nebo třeba klimatizace.

 
 
 

Hlídání a ovládání domácnosti

Z pohodlí telefonu ovládejte bránu, regulujte vytápění či klimatizaci, sledujte kdo do vašeho domu vchází, a mějte jistotu, že u vás není potopa ani nehoří.

Ovládání a regulace systémů

Pomocí jednotky lze řídit a regulovat systémy, např. regulovat požadovanou teplotu ve vzduchu i ve vodě, hlídat úroveň chemikálií v hlídaném prostoru, bezdrátově koordinovat 2 stroje pomocí 2 jednotek. Díky vlastní SIM kartě jednotka také umí upozornit na problém pomocí automatického zavolání odpovědným osobám.

GSM Alarm & House Control je kompaktní alarmová, monitorovací a řídicí jednotka pro elektrická zařízení s SMS, GSM / GPRS komunikací a možností ovládat pomocí volání, SMS a mobilní aplikace mHOUSE CONTROL pro Android.

 

Jednotka je naprogramována pomocí PC a softwarového ovládacího panelu přes konektor USB. Má 8 analogových vstupů (jeden interní, který sleduje napájecí napětí), 3 výstupy – otevřený kolektorový tranzistor (dva výstupy a dva vstupy jsou zapojeny paralelně), jedno relé (230V / 5A), LED kontrolka, sběrnice Dallas pro připojení čitelných čipů / karet, teploměrů a převodníků A / D.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ V PRAXI

 • Standardní sestava A = alarm, jednoduchý domovní alarm s možností ovládaní brány a jednoho výstupu teploměrem
 • Standardní sestava H = hlásič, 5x vstup, při aktivaci odesílá alarmové SMS, možnost ovládat 4x výstup
 • Hlídání poruchových stavů čistírny odpadních vod (ČOV)
 • Řízení provozních stavů ČOV podle obsazenosti ubytovacího zařízení
 • Přeposílání SMS z centrály hasičského záchranného sboru dobrovolným hasičům v rámci obcí
 • Přeposílání SMS z master tel. čísla skupině čísel
 • Otevírání brány prozvoněním až 1000 tel. čísel s historií využití, automatické otevírání v pracovní dobu mimo státních svátků
 • Otevírání brány (garážových vrat) s alarmem pro garáž
 • Vodojem + čerpací stanice, ovládání čerpadla prozvoněním, hlídání havarijních stavů
 • Přečerpávací kanalizační stanice, ovládání tlakovým ponorným čidlem, střídání 2 čerpadel, alarmové hlášení – výpadek čerpadel, úrovně hladiny
 • Hlídání teploty v serverovně, cyklické vyvolávání alarmu na 3 tel. čísla prozvoněním
 • PID regulátor topné soustavy
 • Ekvitermní regulátor topné soustavy
 • Vrátník s audiem – stiskem tlačítka se zavolá na MT majiteli, ten může s příchozím komunikovat a případně otevřít dveře (bránu) přes DTMF kód
 • Řízení vzduchování chovného rybníka proti zamrznutí, v závislosti na teplotě se mění interval spouštění vzduchování
 • Řízení větrání chalupy (garáže) v závislosti na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu
 • Přístupový systém – otevírání dveří Dallas čipy
 • Hlídání teploty chladících boxů – alarm se vyhlašuje pouze mimo pracovní dobu a 1 h po otevření dveří boxu
 • Rozesílání 64 různých alarmových SMS v závislosti na kombinaci stavů na šesti vstupech

Zajímá vás více informací o jednotce GSM Alarm & House Control