Inovační vouchery – Výzva IV (Zkoušky GPS jednotek)

Inovační vouchery – Výzva  IV (01_18_215) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program

Inovační vouchery – Výzva  IV (01_18_215) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Období realizace

duben 2020 – únor 2021

Požadovaná dotace v Kč

296 257,50 Kč

Cílem realizace projektu je provedení zkoušek GPS jednotek s typovým označením VTTF AR a posouzení shody vedoucí k uvolnění výrobku pro provoz na železnici, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou ke zkouškám výrobků.

Výsledky těchto zkoušek poté budou popsány v měřících protokolech či technických zprávách a budou také podkladem pro další vývoj GPS jednotek nebo pro realizaci ověření činnosti a zkušební provoz.