Posouzení shody výrobku Total Finder TF 200 pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Inovační vouchery – VI. výzva (01_20_358) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program

Inovační vouchery – VI. výzva (01_20_358) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Období realizace

říjen 2020 – září 2021

Požadovaná dotace v Kč

127 500 Kč

Cílem realizace projektu je posouzení shody GPS jednotky Total FInder TF 200 a EU přezkoušení typu dle norem ČSN EN IEC 60079-0:2018 a ČSN EN 60079-11:2012, a to autorizovanou zkušební laboratoří oprávněnou k těmto typům zkoušek.