Aplikace – Výzva VII (Experimentální vývoj a průmyslový výzkum)

Aplikace – Výzva VII (01_19_262) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program

Aplikace – Výzva VII (01_19_262) | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Období realizace

duben 2020 – prosinec 2022

Požadovaná dotace v Kč

9 969 433,26 Kč

Cílem realizace projektu a jeho uplatnění v praxi je zvýšení efektivity, bezpečnosti, udržitelnosti a spolehlivosti nákladní železniční přepravy a přispění ke konkurenceschopnosti železniční přepravy a tím i organizací tuto přepravu využívající. Při realizaci projektu dojde k multiplikačnímu efektu, kdy si žadatel vytvoří konkurenční výhodu subjektu, který jako celosvětově první přijde s řešením komplexního monitoringu a telemetrie technických parametrů a provozních stavů nákladního železničního vagónu a jeho nákladu z IoT senzorů komunikujících se systémem zpracovávajícím data z těchto senzorů prostřednictvím centrální komunikační jednotky.

Projekt obsahuje experimentální vývoj software (webová aplikace a mobilní aplikace) a dále průmyslový výzkum hardware – IoT senzorů určených pro snímání stavů a veličin z nákladního železničního vagónu.