Marketing – Výzva I

Marketing – Výzva I | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

Program

Období realizace

Požadovaná dotace v Kč

Marketing – Výzva I | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

říjen 2015 – květen 2017

837 504,60 Kč

Rozšíření obchodní sítě partnerů Positrex pro segment železnice a kontejnery prostřednictvím propagace výrobků na zahraničních veletrzích a výstavách.

Cílem projektu je oslovit potenciální zákazníky a resellery z celého světa s novým zcela unikátním výrobkem GC092 TotalFinder a s novými funkcemi monitorovacího systému Positrex pro železniční a kontejnerovou přepravu. Očekáváme vyhledání zájemců a následné uzavření obchodních partnerství s vybranými společnostmi a vytvoření celosvětové obchodní sítě pro tyto produkty a služby.

 

V průběhu projektu budeme realizovat zejména účast na čtyřech oborově zaměřených výstavách. Dále pak budeme pro podporu účinnosti této kampaně vydávat nové propagační materiály jako je firemní brožura, katalogové listy a prospekty. Dále budeme pro účel projektu restrukturalizovat a aktualizovat webové stránky společnosti. Na sociálních sítích a v internetových kampaních budeme vždy před zahájením výstavy organizovat přípravnou seznamovací kampaň, která napomůže obeznámí širšího okruhu potenciálních zájemců o naše produkty a podpoří vyšší návštěvnost na daném veletrhu.

GITEX 2015 Dubaj

INNOTRANS 2016 Berlín

GITEX 2016 Dubaj

Transport & Logistics 2017 Mnichov